2007 அக்டோபர்

உண்மையிலேயே உலமாக்களுக்கு இறைவனுடைய அச்சம் இருந்தால்! K..M.H. அபூ அப்தில்லாஹ்        (செப்டம்பர் மாத தொடர்)  இந்த மவ்லவிகள், ஆலிம்கள், அல்லாமாக்கள், மவ்லானாக்கள், அல்குர்ஆன் சுமார் ஐம்பது(50) இடங்களில் மிகக் கடுமையாக எச்சரித்துள்ள எச்சரிக்கைகள் அனைத்தையும் புறக்கணித்து விட்டு, முதுகுக்கு பின்னால் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, ஹராமான வழியில் மார்க்கத்தை மதமாக்கி அதனையே பிழைப்பாகக் கொண்டிருப்பதால், அவர்களே மனாருல் ஹுதா ஜூலை 2007 பக்கம் 17’ல் குறிப்பிட்டுள்ள ஹராமான உணவால் ஏற்படும் விளைவுகள்’ என பட்டியலிட்டிருக்கும் 11 கடும் விளைவுகளோடு, […]

{ 0 comments }