2008 அக்டோபர்

  ஷவ்வல் 1429 அக்டோபர் 2008                       ஈத் சிந்தனை! முஸ்லிம்களின் எதிர்காலம்? உலகளாவிய அளவில் குறிப்பாக இந்தியாவில் முஸ்லிம்களை, ஸ்பெயினில் ஒழித்துக் கட்டியதுபோல் ஒழித்துக் கட்டும் முயற்சியில் முஸ்லிம் அல்லாத அனைத்துக் கொள்கையினரும் ஒற்றுமையாக தீவிர முயற்சியில் முஸ்லிம் அல்லாத அனைத்துக் கொள்கையினரும் ஒற்றுமையாக தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வல்லரசு நாடுகளான அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் தங்களின் உளவுத்துறைகள் மூலம் பெரும் சதிகள் செய்து வருகின்றனர். யூதர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், பாஸிஸ காவி மனம் படைத்த […]

{ 0 comments }