2008 ஏப்ரல்

 விமர்சனங்கள்! விளக்கங்கள்!!

{ 0 comments }

 ஐயமும்! தெளிவும்!! குறிப்பு : 1986 லிருந்து இதுவரை சகோதர, சகோதரிகளின் பெரும்பாலான ஐயங்களுக்குரிய தெளிவுகள் அந்நஜாத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. சகோதர, சகோதரிகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மீண்டும் அவற்றையே தொடர்ந்து வெளியிட இருக்கின்றோம்.

{ 0 comments }

 மார்க்கத்தைப் பற்றிப் பிடிப்பவர்கள் உறுதியும் துணிவும் நிறைந்த பண்பு நலன்கள் பெற்றிருப்பர்!

{ 0 comments }

  அழைப்புப் பணி!

{ 0 comments }

 23-ஆம் ஆண்டில் அந்நஜாத்! எல்லாம் வல்ல ஏகன் அல்லாஹ்வுக்கே அனைத்துப் புகழும், புகழ்ச்சியுமாகும். அந்த வல்லோன் தனது தனிப்பெரும் கிருபையைக் கொண்டு அந்நஜாத்தை 23-ம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்க அருள் புரிந்துள்ளான். அந்நஜாத்தின் அடிப்படை நோக்கமே அல்லாஹ்வுக்கும் அடியானுக்கும்  இடையில், சட்டவிரோதமாக, திருட்டுத் தனமாக, இடைத்தரகர்களாக, புரோகிதர்களாக புகுந்து கொண்டு, அவர்கள் தங்களின் அழிந்து படும் அற்ப இவ்வுலக ஆதாயத்திற்காக சுய நலத்துடன், அல்லாஹ் மனிதர்கள் மீது அளவற்ற கருணையுடன் அளித்த ஒரே நேர்வழியை பல கோணல் […]

{ 0 comments }