2019 அக்டோபர்

ஐயம் : ஆங்கில தேதிக்கோட்டில் இருந்து தான் உலகில் கிப்லா மாற்றம் ஏற்படுகிறதா? வார்னர் நதீர், நாகர்கோவில் தெளிவு : ஆங்கில தேதிக் கோட்டில் உலகின் கிப்லா திசை மாறுவதாக கூறுவது தவறான செய்தியாகும். இது ஹிஜிரி கமீட்டியினாரால் பரப்பப்படுகிறது. உண்மையில் கிப்லா மாறுவது மக்காவிற்கு நேர் எதிரான பகுதியிலாகும். (Antipode of Makkah) அலாஸ்காவிற்கும் கனடாவிற்கும் இடையில் கிப்லா மாறுகிறது. அதுவே உலகிற்கு சரியான, இயற்கையான தேதிகோடு ஆகும். ஆங்கிலேயரால் அலாஸ்கா, ரஷ்யாவிடம் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு 1867ல் விற்கப்பட்டு […]

அந்நஜாத் –  அக்டோபர் 2019 முஹரம் –  ஸஃபர் – 1441 தலையங்கம்! இஸ்லாத்தில் பிரிவுகள் இல்லை! அமல்களின் சிறப்புகள்.. குர்ஆன் மட்டும் பாதுகாக்கப்படுகின்றது? ஆதிகாலவேதங்களும்,  இறுதி நெறிநூல் அல்குர்ஆனும்… இஸ்லாத்தின் பார்வையில் – தீபாவளியும், முஸ்லிம்களும்… அல்லாஹ் அளவே இல்லாத கருணையாளன்! அறிந்து கொள்வோம்… இஸ்லாத்தில் கந்தூரி, கூடு, பாதை மறிப்பு உண்டா? குர்ஆனை விளக்கும் ஹதீஃத்கள்! ஐயமும்! தெளிவும்!!     ஷ ************************** தலையங்கம்! “நாம் பின்னோக்கி சென்றுவிட்டோம்!” ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியின் வேதனை… புதுச்சேரியில் […]