ஐயமும்! தெளிவும்!!

in ஐயமும்! தெளிவும்!!,பொதுவானவை

ஐயமும்! தெளிவும்!! [PDF]

தவறை சுட்டிக்காட்ட ஒரு அமைப்பு தேவைதானே?

தவ்ஹீது என்று சொல்லி ஒன்றாக இருந்த நீங்கள் ஏன் பிரிந்து விட்டீர்கள்?

தப்லீக் ஜமாஅத்தில் இருந்த நீங்கள் ஏன் நஜாத் என்ற பிரிவை ஏற்படுத்தினீர்கள்?

அடி வாங்கினாலும் அங்குதான் தொழவேண்டும் என்று சொல்லும் நீங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்துதானே பள்ளியிலிருந்து வெளியேறினீர்கள் இதற்கு யார் பொறுப்பு?

31:4 ஆண்மக்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளதே அதைப்பற்றி கூறவும்

 

Previous post:

Next post: