இஸ்லாத்தில் புரோகிதத்திற்கு அணுவின் முனை அளவும் அனுமதி இல்லை!

in பொதுவானவை

இஸ்லாத்தில் புரோகிதத்திற்கு அணுவின் முனை அளவும் அனுமதி இல்லை!
 மனித நேயத்திற்கு முட்டுக்கட்டை புரோகிதமே!
 பல பொய்க் கடவுள் வழிபாட்டைத் திணிப்பது புரோகிதமே!
 மூட நம்பிக்கைகளை வளர்ப்பது புரோகிதமே! ஒரே மனித இனத்தில்
 பிளவுகளை தோற்றுவிப்பது புரோகிதமே!
 புரோகிதம் பஞ்சமா பாவங்களை விட பெரும் பாவம்!
 கொடிய ஹறாம் (கண்டிப்பாகத் தடுக்கப்பட்டது)
 இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் இடைத்தரகர்களைப்
 புகுத்துவது புரோகிதமே!

 நாத்திகத்தை வித்திட்டு நீர்ப்பாய்ச்சி 
 உரமிட்டு வளர்ப்பது புரோகிதமே!
 புரோகிதம் ஒழிந்தால் மனிதம் மலரும்!
 மனித நேயம் வளரும்! புரோகிதம்
 ஒழிந்து மனிதம் மலர, மனித நேயம்
 வளர அனைவரும் பாடுபடுவோம்.

Previous post:

Next post: