ஒரு நாள் இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம்!

in 2018 மே

இன்ஷா அல்லாஹ்

ஒரு நாள் இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம்!

நாள் : ஹிஜ்ரி 1439 துல்ஹஜ் பிறை 29 ஈசவி 09.09.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நேரம் : காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணிவரை (இறைவன் நாடினால்)

இடம் : .K. மஹால், துறைமங்களம், பெரம்பலூர் தொடர்பு எண் : 9345100888, 9443304115 குறிப்பு : பெண்களுக்குத் தனி இட வசதி உண்டு. வெளியூர்களிலிருந்து வருபவர்கள் இரவில் தங்குவதற்கு மண்டபத்தில் வசதி உண்டு.

Previous post:

Next post: