தொழுகை அமர்வில் விரலசைத்தல் பற்றிய விமர்சனம்

in 2013 செப்டம்பர்,விமர்சனங்கள்! விளக்கங்கள்!!

தொழுகையின் அமர்வில் விரலசைத்தல் (ஆய்வு, அப்பாஸ் அலி MISC, தொகுப்பு : M.G.ஃபாரூக்) என்ற 7 பக்க ஆக்கத்தில் அந்நஜாத் ஜூன் 2012 இதழில் வெளியான கலாநிதி யு.எல்.ஏ. அஷ்ரப் Ph.D., Al-Azhar  எழுதி இருந்த “”விரலைச் சுட்டிக் காட்டுவதே நபி வழி! ஆட்டுவது நபிவழி அல்ல” என்ற ஆக்கத்திற்கு மறுப்புத் தெரிவித்து எழுதி இருந்தார்கள்.  அதற்குரிய  பதிலே  இது!
தொழுகை அமர்வில் விரலசைத்தல் பற்றிய விமர்சனம் [PDF]

 

Previous post:

Next post: