சுவர்க்கம் என்பதும் மறைவான இறை நம்பிக்கையில் உள்ளதாகும்

in 2020 டிசம்பர்

சுவர்க்கம் என்பதும் மறைவான இறை நம்பிக்கையில் உள்ளதாகும்

எஸ்.எம். அமீர், நிந்தாவூர், இலங்கை.

நவம்பர் மாத தொடர்ச்சி….

இனி உங்கள் மீது கோபப்படமாட்டேன் என்று கூறுவான் :

அல்லாஹ்(மறுமையில்) சொர்க்கவாசிகளை நோக்கி “சொர்க்கவாசிகளே!’ என்று அழைப்பான். அவர்கள் “எங்கள் அதிபதியே! இதோ கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிறோம். நன்மை அனைத்தும் உன் கரங்களிலேயே உள்ளது’ என்று பதிலளிப்பார்கள். அப்போது அல்லாஹ் நீங்கள் திருப்தியடைந்தீர்களா? என்று கேட்பான். மக்கள் “எங்கள் அதிபதியே! நாங்கள் திருப்தியடையாமலிருக்க எங்களுக்கு என்ன? நீ உன் படைப்புகளில் எவருக்கும் வழங்கியிராத வற்றை எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறாயே! என்று பதிலளிப்பார்கள். அதற்கு அல்லாஹ், “இதை விடவும் சிறந்ததை நான் உங்களுக்கு வழங்கட்டுமா?’ என்று கேட்பான். சொர்க்கவாசிகள் “எங்கள் அதிபதியே! இதைவிடச் சிறந்தது எது?’ என்று கேட்பார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் “உங்களின் மீது என் திருப்தியைப் பொழிகிறேன். இனி என்றுமே உங்களின் மீது நான் கோபப்படவேமாட்டேன்’ என்று சொல்வான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அபூ ஸயீத் அல்குத்ரீ(ரழி), புகாரி: 4881, 6549, 7518, முஸ்லிம் : 5444, தஃப்சீர் இப்னு கஸீர்: 4:335)

சுவர்க்கத்தில் அல்லாஹ்வை காண்பதே பேரின்பமாகும் :

அந்நாளில் சில முகங்கள் மலர்ந்து இருக்கும் (அவர்கள்) தமது இறைவனைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள். (75:22,23, மேலும் பார்க்க : 2:46,223,249, 3:77, 6:31,154, 10:7,11,15,45, 11:29, 13:2, 18:105,110, 29:5,23, 30:8, 32:10, 33:44, 41:54, 75:23, 83:15)

நீங்கள் (மறுமையில்) உங்கள் இறைவனைக் கண்கூடாகக் காண்பீர்கள் என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ்(ரழி) புகாரி: 7435, 4919)

மேகம் மறைக்காத முழுமதி நிலவைக் காண்பதைப் போன்று சுவர்க்கவாசிகள் அல்லாஹ்வைக் காண்பார்கள்.

மக்களில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதரே மறுமையில் நாங்கள் எங்கள் இறைவனைக் காண்போமா? என்று நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டார்கள். அப்போது நபியவர்கள் “மேகம் மறைக்காத சூரியனைக் காண்பதில் உங்களுக்குச் சிரமம் உண்டா? என்று கேட்டார்கள். (அதற்கு) மக்கள் இல்லை அல்லாஹ்வின் தூதரே என்று பதிலளித்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் பெளர்ணமி இரவில் மேகம் மறைக்காத முழு நிலவைக் காண்பதில் உங்களுக்குச் சிரமம் உண்டா? என்று கேட்டார்கள். (அதற்கு) மக்கள் இல்லை அல்லாஹ்வின் தூதரே என்று பதிலளித்தார்கள். இவ்வாறுதான் மறுமை நாளில் (உங்கள் இறைவனைப் பெளர்ணமி இரவில் மேகம் மறைக்காத முழு நிலவைக் காண்பது போல) நீங்கள் காண்பீர்கள் என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அபூ ஹுரைரா(ரழி), புகாரி:554,573, 4851, 4581, 6573, 6574, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, முஸ்லிம்:299)

அன்று அல்லாஹ்வைக் காண்பதே சுவர்க்கவாசிகளுக்குப் பேரின்பமாக இருக்கும் மெய் மறந்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பர் :

யார் அல்லாஹ்வின் சந்திப்பை (சுவர்க்கத்தில்) எதிர்பார்க்கின்றாரோ (அவரது எதிர்பார்ப்பு ஒருபோதும் வீண் போகாது) நிச்சயமாக (அதற்கான) அல்லாஹ்வின் தவணை வந்தே தீரும்(29:5) யார் மறுமை இல்லத்தில் அல்லாஹ்வைப் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையோடு எதிர்பார்க்கின்றாரோ அவரது எதிர்பார்ப்பை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நிறைவேற்றுவான். அதையே பின்வரும் ஹதீஃதில்.

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :

எவர் அல்லாஹ்வை தரிசிக்க விரும்புகின்றாரோ அவரைச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகின்றான். அபூமூசா(ரழி), உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரழி), புகாரி: 6507,6508)

அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். என் அடியான் என்னைச் சந்திக்க விரும்பினால் நானும் அவனைச் சந்திக்க விரும்புகிறேன் என்று. (அபூஹுரைரா(ரழி), புகாரி:7504)
சுவர்க்கத்தில் எல்லாவற்றையும் விட அல்லாஹ்வின் அன்பும் அவனது முகத்தைப் பார்ப்பதுமே மிகவும் பெரியதாகும்:

இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களுக்கும் இறை நம்பிக்கை கொண்ட பெண்களுக்கும் (சுவர்க்கச்) சோலைகள் கிடைக்கும் என அல்லாஹ் வாக்களித்துள்ளான் அவற்றுக்கிடையே (சதாவும்) ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவற்றில் அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். உயர்தரமான (“அத்ன்”‘ எனும் சுவர்க்கச்) சோலைகளில் எழிலான குடியிருப்புகளையும் (வாக்களித்துள்ளான் அவை எல்லாவற்றையும் விட அங்கு) அல்லாஹ்வின் திருப்தி மிகவும் பெரியது. அதுவே மகத்தான வெற்றியும் ஆகும். (9:72)

சுவர்க்கவாசிகளுக்கு அவர்கள் அனுபவிக்கும் எல்லா சுகங்களை விடவும் அவர்கள் மீது அல்லாஹ்வுக்கு ஏற்படும் அன்பும் அவனது அழகிய தரிசனமும் மிகப் பெரியதும் மகத்துவமானதுமாகும்.

சுவர்க்கவாசிகள் சுவர்க்கத்தில் நுழைந்தும் ஒரு பொது அறிவிப்பாளர் சுவர்க்கவாசிகள் அனைவரும் கேட்கும் விதமாக சுவர்க்கவாசிகளே!

உங்களுக்கு அல்லாஹ் அளித்துள்ள வாக்குறுதி ஒன்றுள்ளது. அதை உங்களுக்கு முழுமையாக நிறைவேற்ற அவன் விரும்புகின்றான் என்று கூறுவார் அதற்கு அவர்கள் “அல்லாஹ் எங்களுக்குத் தராசில் நன்மையின் தட்டை கணக்கச் செய்யவில்லையா? எங்கள் முகங்களை வெண்மையாக்க வில்லையா?” எங்களை நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றி சுவர்க்கத்திற்குள் அனுமதிக்கவில்லையா?” இன்னும் (அல்லாஹ் எங்களுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய வாக்குறுதி வேறு) என்ன இருக்கிறது?” என்று கேட்டார்கள். உடனே அல்லாஹ் (தனக்கும் அவர்ளுக்குமிடையே இருந்த) திரையைத் திறப்பான் அப்போது தங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ்வை அவர்கள் பார்ப்பார்கள்.

அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக! அந்நேரம் அல்லாஹ்வை அவர்கள் பார்ப்பதை விட அவர்களுக்கு விருப்பமானதும் கண் குளிர்ச்சி தரக்கூடியதும் வேறு எதுவும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. (அன்று அவனைப் பார்ப்பதுதான் மிக விருப்பமானது) என்று அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஸுஹைப் பின் சினான் (ரழி) அபூ மூஸா அல் அஷ் அரீ(ரழி) முஸ்லிம்: 297, இப்னு மாஜா, முஸ்னத் அஹ்மத், ரி.ஸா.1896, தஃப்சீர் தபரீ, தஃப்சீர் இப்னு அபீ ஹாத்திம், தஃப்சீர் இப்னு கஸீர் 4:பு-11,12, 494,495)

மேலும் சுவர்க்கவாசிகள் சுவர்க்கத்தில் நுழைந்ததும் ஒரு பொது அறிவிப்பாளர் சுவர்க்கவாசிகள் ஒருவர் விடாமல் அனைவரும் கேட்கும் விதமாக “சுவர்க்கவாசிகளே! அல்லாஹ் உங்களுக்குப் பிரதிபலனையும் (அதைவிடக்) கூடுதலான நன்மையையும் வாக்களித்திருக்கின்றான் “பிரதிபலன்” என்பது சுவர்க்கமாகும் “கூடுதல் நன்மை என்பது வல்லமையும் மாண்பும் மிக்க அருளாளன் அல்லாஹ்வின் திருமுகத்தைக் காண்பதுமாகும்” என்று கூறுவார். (அபூமூசா அல் அஷ்அரீ(ரழி) தஃப்சீர் தபரீ, தஃப்சீர் இப்னு, அபீஹாத்திம், தஃப்சீர் இப்னு கஸீர் 4:494, 495)

நன்மை புரிந்தோருக்கு (அதன்) பிரதிபலனும் (அதைவிடக்) கூடுதல் நன்மையும் கிடைக்கும். (10:26) எனும் இந்த வசனம் குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்களிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டது. அப்போது அவர்கள் பிரதிபலன் என்பது சுவர்க்கமாகும் கூடுதல் நன்மை என்பது வல்லமையும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் திருமுகத்தைக் காண்பதுமாகும் என்று கூறினார்கள். (உபைபின் கஅப்(ரழி), தஃப்சீர் தபரீ, தஃப்சீர் இப்னு கஸீர்: 4:494,495)

“இன்ஷா அல்லாஹ்” அல்லாஹ் நாடினால் கிடைக்கும்:

ஒருநாள் அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் தமது தோழர்களிடம் (உங்களில்) சுவர்க்கத்தை அடைவதற்காகத் தீவிரமாக உழைப்போர் யாரேனும் உண்டா? ஏனெனில் சுவர்க்கமானது ஈடில்லாத ஒன்றாகும். கஃபாவின் இறைவன் மீது ஆணையாக சுவர்க்கம் என்பது மின்னும் ஒளி வெள்ளமும் அசைந்தாடும் நறுமணச் செடிகளும் உயரமான மாளிகைகளும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆறுகளும் நன்கு கனிந்த ஏராளமான கனி வகைகளும் அழகும் எழிலும் இளமையும் நிறைந்த துணைவியரும் எண்ணிலடங்கா அணிகலன்களும் உள்ள ஓர் இடமாகும்.

அது அமைதி இல்லத்தில் நிலையான தங்குமிடமும் ஆகும். வாழ்க்கையின் எல்லா வளங்களும் வனப்பும் செழிப்பும் சந்தோசமும் உல்லாசமும் அங்கு நிறைந்திருக்கும் உயர்ந்த தூய்மையான அழகிய இல்லங்கள் கொண்ட இடமும் ஆகும் அது என்று கூறினார்கள். அப்போது தோழர்கள் “ஆம்! நாங்கள் அ(ந்தச் சுவர்க்கத்தை அடைவதற்கு தீவிர முனைப்புள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம் அல்லாஹ்வின் தூதரே!” என்றார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் நீங்கள் “இன்ஷா அல்லாஹ்” (அல்லாஹ் நாடினால்) எனச் சொல்லுங்கள் என்று கூறினார்கள். மக்கள் “இன்ஷா அல்லாஹ்” (அல்லாஹ் நாடினால்) என்று கூறினார்கள். (உசாமா பின் ஸைத்(ரழி) இப்னுமாஜா, தஃப்சீர் இப்னு அபூஹாத்திம், முஸ்னத் அல்பஸ்ஸார், தஃப்சீர் இப்னு கஸீர்:7:667, 4:334, 335) ஆகவே நாமும் “இன்ஷா அல்லாஹ்” என்று சொல்வோமாக.  (நிறைவுற்றது)

Previous post:

Next post: