2012 நவம்பர்

விமர்சனம் : கூட்டு குர்பானி தொகையாக இதர இயக்கங்கள், அமைப்புகள் எல்லாம் பங்குக்கு நிர்ணயிக்கும் தொகையில் நீங்கள் மிகக் குறைவாக ⅔ பங்குத்தொகை மட்டுமே அறிவிக் கிறீர்களே, உங்களுக்கு எப்படிக் கட்டுப்படியாகிறது. குறிப்பிட்டு வரும் பங்குகளைச் சரியா கக் கணக்கிட்டு குர்பானி மாடுகள் வாங்கி குர்பானி கொடுக்கிறீர்களா? நொண்டி, கூன் குருடு, கன்று, கிழடு எனத் தகுதியற்ற பிராணிகளைக் கொடுக்கிறீர்களா? பல சகோதரர்களின் தொலைபேசி விமர்சனம்.

MTM. முஜீபுதீன், இலங்கை அக்டோபர் மாதம் தொடர்ச்சி… அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுமையில் நூஹ் அவர்களும் அவர்களின் சமுதாயத்தினரும் வருவார்கள். அப்போது அல்லாஹ் (நூஹ்(அலை) அவர்களை நோக்கி) “”(எனது செய்தியை நீங்கள் உங்கள் சமுதாயத் தாருக்கு) எடுத்துரைத்து விட்டீர்களா?” என்று கேட்பான். அதற்கு நூஹ். அவர்கள், “”ஆம், என் இறைவா! (எடுத்துரைத்து விட்டேன்)”

பஷீர் அகமது, புதுக்கோட்டை. நாம் பரபரப்பான வாழ்க்கையில் சுழன்று கொண்டிருக்கிறோம். பொருளாதார தேடலுக்கு நேரம் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. வாரத்தில் கிடைக்கும் ஒரு நாள் ஓய்வை கூட கல்யாணம், விருந்து என்று ஓடி விடுகிறது. அவ்வப்பொழுது நடக்கும் உறவினர் வீட்டு மவுத் நிகழ்வுக்கு கூட, நம்மில் பலர் ஏதோ வருகை பதிவேட்டில் Attendenace கையயழுத்து போடுவது போல போய் தலையை காண்பித்துவிட்டு ஓடி வந்து விடுகிறார்கள். மனித நேயங்களை தொலைத்து, வாழும் வாழ்க்கைக்கு நாம் பழகி விட்டோம். அதனால் […]