2016 ஜுன்

ஜூன் 2016 ­  ஷஃபான்-ரமழான் 1437 அந்நஜாத்தின் பணி தொடரவேண்டிய அவசியம்! அன்பார்ந்த சகோதர, சகோதரிகளே! அந்நஜாத் மாத இதழ் 1986 ஏப்ரலிலிருந்து தொடர்ந்து பல சிரமங்களிடையே, கடுமையான எதிர்ப்புகளிடையே, கொலை மிரட்டல்களிடையே, விஷமத்தனமான அவதூறுகளிடையே, ஓயாத கடுஞ் சொற்களிடையே, கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடிக்கிடையே, தபால் துறை அநீதிக்கிடையே கடந்த 31 வருடங்களாக எல்லாம் வல்ல ஏகன் அல்லாஹ்வின் பேருதவியாலும் பெருங்கிருபையினாலும், அந்நஜாத் நின்றுவிட வேண்டும் என்ற பெருத்த எதிர்பார்ப்பு, விருப்பத்திற்கிடையே இடைவிடாது வந்து கொண்டிருக்கிறது. அல்லாஹ்வுக்கே […]