நூல்கள்

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தொழுகை முறை

ஜமாஅத் அல் முஸ்லிமீன்! [PDF]

1978, ஜனவரி 13,14,15 தேதிகளில், காயல்படிணத்தில் அனைத்துலக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியக் கருத்தரங்க மாநாட்டில் விநியோகிக்கப்பட்டது. பேரறிஞர், பெருமக்களிடம் ஒரு கனிவான வேண்டுகோள்! PDF

இறை மறையின் குறையற்ற பிறை![PDF]

முஸ்லிம் மத குருமார்களின் புரோகித மாயை-லீலைகள் [PDF]