2010 ஏப்ரல்

   அல்குர்ஆனின் வழியில் அறிவியல்… BLACK HOLE – கருந்துளை மர்மங்கள் S.ஹலரத் அலி, ஜித்தா

தீனை நிலைநாட்டுங்கள்….. அபூ ஆயிஷா உம்ரா, நெல்லை, ஏர்வாடி “”தீனை நிலைநாட்டுங்கள் இதில் பிரிந்து விடாதீர்கள்!” (42:13) என்ற முழக்கத்துடன் மாநில மாநாடு கடந்த ஜனவரி 30,31 (2010) அன்று நடத்திய ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் என்ற அமைப்பும் மனித கற்பனையில் உருவான அமைப்புதான் என்பதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.

நாத்திகர்களுக்கு ஒரு நீண்ட பகிரங்கக் கடிதம்! அபூ அப்தில்லாஹ் பிப்ரவரி தொடர் :10

விமர்சனம் : அந்நஜாத் மாத இதழின் வாசகர் நான்.

விமர்சனம் : அனைவராலும் குர்ஆனை விளங்க முடியும் என்றால் நபி(ஸல்) ஏன் உலமாக்கள் நபி மார்களின் வாரிசுகள் என்று சொன்னார்கள்? ஜெ.அப்துர் ரஹ்மான், IS சிம் நகர், நாகர்கோவில்

ஆதிகால வேதங்களும் இறுதி நெறிநூல் அல்குர்ஆனும்! பிப்ரவரி தொடர் : 7