2013 ஜூலை

ஷரஹ் அலி, உடன்குடி கண்ணியமும், மகத்துவமும் மிக்க அல்லாஹ்வின் உறுதிமொழிகள் இதோ : “”நிச்சயமாக முஃமின்கள்(யாவரும்) சகோதரர்களே; ஆகவே, உங்கள் இரு சகோதரர்களுக்கிடையில் சமாதானத்தை உண்டாக்குங்கள். இன்னும் உங்கள் மீது கிருபை செய்யப்படும் பொருட்டு, நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சி ஆதரவு வையுங்கள். (49:10)

அபூ அப்தில்லாஹ் அல்லாஹ் கூறுகிறான்: “”…. அல்லாஹ் அருளியதிலிருந்து உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள், பூமியில் குழப்பவாதிகளாய்த் திரியாதீர்கள்”. (2:60) “”…. ஏனெனில், குழப்பம் உண்டாக்குவது கொலையிலும் கொடியது….” (2:191) குழப்பம் நீங்கி அல்லாஹ்வுக்கே மார்க்கம் உரிய தென ஆகும் வரை அவர்களுடன் போராடுங்கள்…  (2:193)

எஸ்.முஹம்மது ஸலீம், தொடர்புக்கு : 9842696165 இஸ்லாம் மட்டும்தான் விஞ்ஞானத்திற்கு முரண்படாத மார்க்கம் என்று சொல்லிக் கொண்டே முஸ்லிம்களில் மிக அதிகமானோர் விஞ்ஞானம் கூறும் மிகத் துல்லியமான சந்திரக் கணக்கீட்டை மறுத்துக் கொண்டு, பிறையைப் புறக்கண்களால் பார்த்துத்தான் மாதத்தைத் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் சூரியனை மட்டும் கணக்கிட்டு அதன் அடிப்படையில் தங்களது வணக்க வழிபாடுகளை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் இடையில் பாரபட்சம் காட்டும் இத்தகையவர்களின் நட வடிக்கை சரிதானா என்பதை குர்ஆன் […]

முஹிப்புல் இஸ்லாம் நோக்கம் : அல்லாஹ் தூயவன். அல்லாஹ் அருளிய மார்க்கம் தூய்மையானது. அல்லாஹ் அருளிய தூய வடிவில் நபிமார்கள் அனைவரும் இஸ்லாத்தை நிலைநாட்டியுள்ளனர். இஸ்லாமிய அழைப்புகளில் நபிமார்கள் இஸ்லாத்தின் தூய்மையைப் பிரதிபலித்தனர். அல்லாஹ்வின் விரோதி, ஃபிர்அவ்ன் மனித இனத்துக்கும் கொடிய விரோதியே! ஃபிர்அவ்ன் வரை இஸ்லாம் தூய வடிவில் சேர்ப்பிக்கப்பட்டு விட்டது. அந்தக் கொடியவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பிலும் இஸ்லாத்தின் தூய்மை அப்பட்டமாய் நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளது.

இன்றைய முஸ்லிம்கள் ஈமான், தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத் போன்ற கட்டாயக் கடமைகளில் பெரிதும் பின்தங்கி இருந்தாலும் அவர்களில் சிலருக்கு அல்லாஹ் பெரும் செல்வத்தைக் கொடுத்துத்தான் இருக்கிறான். ஆயினும் அச் செல்வந்தர்கள், தங்கள் செல்வத்தில் ஏழை எளியவர்களுக்குரிய பங்கைக் கணக்கிட்டுக் கொடுப்பதில்லை. முஸ்லிம் செல்வந்தர்கள் தங்கள் சொத்துக்களின் ஜகாத்தை முறையாக முழுமையாகக் கணக்கிட்டுக் கொடுத்தால், முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் ஏழைகளோ, தேவையுடையவர்களோ இல்லை என்ற நிலையே உருவாகும்.