2019 செப்டம்பர்

அந்நஜாத் –  ஆகஸ்ட் 2019 துல்கஃதா – துல்ஹஜ் 1440 தலையங்கம்! இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு… அமல்களின் சிறப்புகள்.. நாளின்  ஆரம்பம்… ஆதிகாலவேதங்களும்,  இறுதி நெறிநூல் அல்குர்ஆனும்… “அஸ்ல்’  என்னும் கர்ப்பத்தடை: அல்லாஹ் விதித்ததை எவராலும் தடுக்க முடியாது! பரம்பரை முஸ்லிம்களின் இழிநிலை! பேரண்டப் படைப்பின் துவக்கம்! அறிந்து கொள்வோம்… வெற்றியாளர்கள் யார்? ********************************************************* தலையங்கம்! ஆச்சரியம்!  அதிர்ச்சி!!  வியப்பு!!! மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு வழக்கமாக அளிக்கும் நிதியுதவி நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. கடந்த 2017-2018 நிதியாண்டில் […]