2020 பிப்ரவரி

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் பிப்ரவரி 2020 ஜமாஅத்துல் ஆகிர் – ரஜபு 1441 தலையங்கம்! முஸ்லிம்களின்  போலி  ஒற்றுமை  வெற்றியைத்  தராது! “மனித  யூகம் மார்க்கம் ஆகாது! அமல்களின்  சிறப்புகள்… ஆதிகால  வேதங்களும்!   இறுதி  நெறிநூல்  அல்குர்ஆனும்!! ஸலவாத்  ஏன்  கூறவேண்டும்? சுவர்க்கம்  என்பது  மறைவான   இறை  நம்பிக்கையில்  உள்ளதாகும்! அறிந்து  கொள்வோம்… இஸ்லாமியக்  கொள்கை  விளக்கம… அழைப்புப் பணி!  படிப்பினை…        ஷ ********************************************************* தலையங்கம்! எம் தாய் நாட்டின் அவலம்! எம் தாய்நாடு இந்தியா, தன்னுடைய […]