இஸ்லாத்தில் புரோகிதத்திற்கு அனுமதி இல்லை

in வீடியோ

1.முஸ்லிமை காபிஃர் என்று கூறுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரமில்லை
2.இஸ்லாத்தில் புரோகிதத்திற்கு அனுமதி இல்லை
3.ஏன் நீங்கள் அனைத்து ஆலிம்களையும் வசைபாடுகிறீர்கள்?

Previous post:

Next post: