இறைவனுக்கு முஸ்லிம்களை மட்டும்தான் பிடிக்குமா?

in பொதுவானவை,வீடியோ

மற்றவர்களை ஏன் பள்ளிவாசலுக்குள் அனுமதிப்பதில்லை
இறைவனுக்கு முஸ்லிம்களை மட்டும்தான் பிடிக்குமா?

Previous post:

Next post: