நூல்கள்

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தொழுகை முறை

{ 0 comments }

ஜமாஅத் அல் முஸ்லிமீன்! [PDF]

{ 0 comments }

1978, ஜனவரி 13,14,15 தேதிகளில், காயல்படிணத்தில் அனைத்துலக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியக் கருத்தரங்க மாநாட்டில் விநியோகிக்கப்பட்டது. பேரறிஞர், பெருமக்களிடம் ஒரு கனிவான வேண்டுகோள்! PDF

{ 0 comments }

இறை மறையின் குறையற்ற பிறை![PDF]

{ 0 comments }

முஸ்லிம் சமுதாய சிந்தனைக்கு [PDF]

{ 0 comments }

முஸ்லிம் மத குருமார்களின் புரோகித மாயை-லீலைகள் [PDF]

{ 0 comments }

பல்சமயச் சிந்தனை காலம்: 30-10-1984   இடம்: தூய சின்னப்பர் இறையியல் கல்லூரி  (St. Paul’s Seminary) ஏற்பாடு:  பல்சமய உரையாடற் குழு பொருள்: சமயங்களால் சமூகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சாதக பாதங்கள் உரையாளர்: K.M.H அபூ அப்தில்லாஹ் (ஷாஹுல் ஹமீது)

{ 0 comments }