முஸ்லிம் சமுதாய சிந்தனைக்கு

முஸ்லிம்களே! முஸ்லிம்களாக மட்டுமே வாழுங்கள்!! வெளியீடு : 10   (24-7-1985)

{ 0 comments }

அஹ்ல குர்ஆன் இயக்கம்! “அஹ்லகுர்ஆன்” – குர்ஆன் மட்டுமே மார்க்கம்; ஹதீஸ் அவசியமே இல்லை என்று கூறும் ஒரு பிரிவினரும் முஸ்லிம்களில் இருக்கின்றனர். இவர்களின் கொள்கை பற்றி ஆராயும்போது, குர்ஆன் மட்டுமே உடனுக்குடன் பதிந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது; ஹதீஸ்கள் பதிந்து பாதுகாக்கப்படாததால் அவற்றில் கலப்படம் ஏற்பட்டுவிட்டது.  ஹதீஸின் பெயரால் இலட்சக்கணக்கான கற்பனைக் கதைகள் இட்டுக் கட்டப்பட்டுள்ளன. அதனால்தான் சமுதாயத்தில் பல பிரிவுகள் ஏற்பட்டு விட்டன.

{ 0 comments }

நேர்வழி எது? [PDF]

{ 0 comments }

இமாம்களை அவமரியாதை செய்யாதீர்கள் [PDF] வெளியீடு : 14   (6-12-1985)

{ 0 comments }

“முஸ்லிம் சமுதாய சிந்தனைக்கு” முன்னுரையும், அணிந்துரையும் [PDF]

{ 0 comments }

அன்புக்குரிய சகோதரர்களே!  சிந்தித்துச் செயல்பட அழைக்கிறோம் [PDF]

{ 0 comments }

முஸ்லிம்களிடம் கிரேக்கத் தத்துவத்தின் தாக்கம் [PDF]

{ 0 comments }

இப்னு அரபியும் ஸுஃபிசமும் [PDF]

{ 0 comments }

அஹ்ல சுன்னத் வல் ஜமாஅத் ஓர் ஆய்வு [PDF]

{ 0 comments }

அன்றைய தாருந்நத்வா இன்றைய  ஜமாஅத்துல் உலமா! [PDF]

{ 0 comments }

நான் ஏன் முஸ்லிமானேன்? [PDF]

{ 0 comments }

அரபி தெரிந்தவரெல்லாம் மார்க்கத்தின் சொந்தக்காரர்களா? [PDF] நஸ்ருல்லாஹ்

{ 0 comments }

அன்புள்ள மெளலவி அ.கலீல் அஹ்மது கீரனூரி அவர்களுக்கு [PDF] நாள்:  15-04-1986

{ 0 comments }

அன்புள்ள மெளலவி அ.கலீல் அஹ்மது கீரனூரி அவர்களுக்கு [PDF] நாள்:  31-01-1987

{ 0 comments }

மெளலவியின் பதில் [PDF]

{ 0 comments }

ஒரு மேலான சமுதாயத்தின் கீழான நிலை [PDF]

{ 0 comments }

அன்புள்ள மெளலவிக்கு [PDF] நாள்:  15-10-1985

{ 0 comments }

அரபிக் கல்லூரி முதல்வருக்கு [PDF] நாள்:  27-2-1986 

{ 0 comments }

மெளலவிகளுக்கும்,மதரஸாக்களுக்கும் மத்ஹபுகள் பற்றி விளக்கம் கேட்டு எழுதிய கடிதம் [PDF] வெளியீடு : 9   (11-5-1985)

{ 0 comments }

பல்சமயச் சிந்தனை காலம்: 30-10-1984   இடம்: தூய சின்னப்பர் இறையியல் கல்லூரி  (St. Paul’s Seminary) ஏற்பாடு:  பல்சமய உரையாடற் குழு பொருள்: சமயங்களால் சமூகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சாதக பாதங்கள் உரையாளர்: K.M.H அபூ அப்தில்லாஹ் (ஷாஹுல் ஹமீது)

{ 0 comments }