1989 ஆகஸ்ட்

ஆக்ஸ்ட் –  1989 முஹர்ரம் :1410 அந்நஜாத்தின் நிலை இது தான்! அன்பார்ந்த சகோதர, சகோதரிகளே! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) கோட்டைக்குள்   குத்து     வெட்டு   வேண்டாம்.  தவ்ஹீத்    சகோதரர்களிடையே   பிளவை   ஏற்படுத்தும்  வகையில் எழுதாதீர்கள்.  தவ்ஹீத்   சகோதரர்களின்   குறைகளை  எடுத்து   எழுதி,   அதன்   மூலம்   குராபிகளுக்கு   மத்தியில்   நமக்கு   தலை   குனிவை    ஏற்படுத்தாதீர்கள்.    தனி   நபர்தாக்குதல்    வேண்டாம்.  குர்ஆன்,    ஹதீஸ்படி    நடப்பவர்களிடையே  காணப்படும்  குறைகளை   கண்டிப்பதில்    ஏன்    இவ்வளவு   கடுமை   காட்டுகிறீர்கள்!   இப்படிச்   சில    சகோதரர்கள்   நமக்கு […]