2004 மார்ச்

மார்ச் மாதம் 2004 ஸஃபர் 1425 இதழின் உள்ளே! ? புத்தாண்டின் பத்தாம் நாள்… ? இஸ்லாத்திற்கெதிரான சதிவலைகள்! ? இந்திய ஜனநாயக அரசியல் கட்சிகளின் போக்குகளும் Vறீ முஸ்லிம்களின் நிலையும்… ? மக்காளட்சி! ? இஸ்லாம் நிறைவு பெற்ற பின்னரும் இçடுத்தரகர்களா? ? பçடுத்தவனும், பçடுப்பினங்களும்! ? பித்அத் ஓர் ஆய்வு! ? ஐயமும்! தெளிவும்!! புத்தாண்டின் பத்தாம் நாள் மறுபதிப்பு : முஹர்ரம் மாதம் பத்தாம் நாள் ஆஷீரா என்று கூறப்படுகின்றது. அந்த நாளை […]