2008 பிப்ரவரி

அறிவாளிகளுக்கும் பட்டறிவு (அனுபவ அறிவு) உடையோருக்கும் பொறுப்புகள் சுமத்த குர்ஆன் கோருகிறது.

{ 0 comments }

மார்க்க விதிகளைக் கடைப்பிடிப்பதால் குற்றம் இழைப்பது தவிர்க்கப்படுகிறது

{ 0 comments }

புரோகிதர்கள் வழிகேட்டையே மார்க்கமாகும் காரணம் என்ன

{ 0 comments }

விமர்சனங்கள்! விளக்கங்கள்!!  விமர்சனம் : “அல்குர்ஆன் அல்பகரா 2:102-ல் வரும் ஹாரூத், மாரூத் இரண்டு மலக்குகள் என்று நீங்களும், மற்றும் குர்ஆன் தமிழுரைகளும் கூறுகின்றன. ஆனால் பி.ஜைனுல்ஆபிதீன் ஹாரூத், மாரூத் இரண்டு ஷைத்தான்கள் என்று கூறுகிறார். அவரது குர்ஆன் மொழி பெயர்ப்பிலும் எழுதியுள்ளார். இந்த இரு கருத்துக்களில் எது சரியானது; விளக்கவும். எம்.எஸ். சையது அஹமது, ரியாத்.

{ 0 comments }

பகுத்தறிவாளர்களின் சிந்தனைக்கு:

{ 0 comments }

சர்வதேச தலைப்பிறை புரோகித மவ்லவிகளின் அறியாமையா? ஆணவமா?

{ 0 comments }

இயக்கம்

{ 0 comments }

இஸ்லாமிய ஒழுக்க நெறிகள் மனிதர்களிடமிருந்து மார்க்க நம்பின்கையின்யையும் துரோக மனப்பான்மையையும் நீக்கும்.

{ 0 comments }

ஹிஜ்ரீ 1429-ம் புத்தாண்டு ஹி. 1429-ம் ஆண்டு சரியான மிகத் துள்ளியமான கணினி கணக்கீட்டின்படி 09.01.2008 புதன்கிழமை அன்று பிறந்து விட்டது. புறக்கண்ணுக்குத் தெரியும் 3-ம் பிறையை முதல் பிறையாகக் கணக்கிடும் பெருங்கொண்ட முஸ்லிம்கள் 11.01.2008 வெள்ளிக்கிழமையை புத்தாண்டின் ஆரம்ப தினமாகக் கொள்கிறார்கள்.

{ 0 comments }

ஐயமும்! தெளிவும்!!

{ 0 comments }

சமூக ஒற்றுமைக்கு வழியே இல்லையே?

{ 0 comments }