2019 டிசம்பர்

அந்நஜாத் –   டிசம்பர் 2019 ர.அவ்வல் – ர.ஆகிர் : 1441   தலையங்கம்! புரோகிதத்திற்குக் கூலி நரகமே! உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு!  பாடம் கற்பார்களா முஸ்லிம்கள்? ஆதிகால   வேதங்களும்,  இறுதி நெறிநூல் அல்குர்ஆனும்… அமல்களின் சிறப்புகள்… பிராய்லர் இறைச்சி… பிரைடு சிக்கன்…  ஹராமா?  ஹலாலா? 22 அல்லாஹ் அளவே இல்லாத  கருணையாளன்! அறிந்து கொள்வோம்…     ஐயமும்!  தெளிவும்!!    *************************************************************************** தலையங்கம்! எம் தாய் நாட்டின் நீதி! மனிதா! நீ ஒரு கட்டிடம் கட்டினாய். நீ கட்டிய கட்டிடத்தின் வயது […]