2020 ஜனவரி

அந்நஜாத் –   ஜனவரி 2020 ஜ.அவ்வல் – ஜ.ஆகிர் 1441 தலையங்கம்! இருப்பில் விரலசைத்தல்! “முஸ்லிம்களிடையே பிரிவினை வேண்டாம்” அமல்களின் சிறப்புகள்… இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பிரிவுகள் உண்டா? பிரிவுகளாக செயல்படுவதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறதா? விண்ணுக்குச் செல்லும் வீரர்களின் இதயம் சுருங்கும்! குர்ஆன் கூறும் உண்மை! அல்லாஹ் அளவே இல்லாத கருணையாளன்! ஆதிகால வேதங்களும்! இறுதி நெறிநூல் அல்குர்ஆனும்!! அறிந்து கொள்வோம்…    *********************** தலையங்கம்! குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா-2019 1955ல் கொண்டு வரப்பட்ட இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தில், […]