2020 ஜுன்

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் ஜூன் 2020 ஷவ்வால் – துல்கஃதா 1441 தலையங்கம் ! மனித யூகம் மார்க்கம் ஆகாது…  மறுமையில் புதைகுழி வெடித்து வெளியேறும்!  வெட்டுக்கிளி மனிதர்கள் ! ஹலாலான  சொந்த  செல்வத்திற்கே ஜகாத் ! அமல்களின் சிறப்புகள்… பொதுவான வேதனை வரும்போது நல்லவர்களையும் சேர்த்தே அது பாதிக்கும்… ஸலவாத்… அறிந்து கொள்வோம்… சுவர்க்கம்  என்பதும்  மறைவான   இறை  நம்பிக்கையில்  உள்ளதாகும் ! *********************************** தலையங்கம்! தேவை மதுவிலக்கு! கொரோனா நோயின் அபாயத்தைத் தொடர்ந்து, […]