2020 மார்ச்

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் மார்ச் 2020 ரஜப்-­ ஷஃபான் 1441 தலையங்கம்! அமல்களின்  சிறப்புகள்… அறிந்து  கொள்வோம்… ஆதிகால  வேதங்களும்!   இறுதி  நெறிநூல்  அல்குர்ஆனும்!! இறைவனின் பார்வையில் இருந்து வீழ்ந்துவிட்ட இஸ்லாமிய சமூகம் மறுமலர்ச்சி பெற ஒரு வெற்றி ஃபார்முலா!! இஸ்லாம் சொல்லும் தேசப்பற்று! உங்கள் இறைவனிடமிருந்து வந்த பெரும் சோதனை! கைக்கூலியின் விபரீதங்களும்! அதை ஒழிக்க வேண்டுகோளும்!! சுவர்க்கம் என்பதும் மறைவான இறைநம்பிக்கையில் உள்ளதாகும்!   ஷ *********************************************** தலையங்கம்! சீரழியும் உத்திரபிரதேசம்! உத்திரபிரதேசத்தில் யோகி […]