2020 மே

ிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம் அந்நஜாத் இஸ்லாமிய இலட்சிய மாத இதழ் மே 2020 ரமழான்-­ஷவ்வால் 1441 தலையங்கம்! முஸ்லிம்களே பேராபத்தைச் சந்திக்கப் போகிறீர்கள்! மனிதரில் ஏன் இத்தனை நிறங்கள்? ஜும்ஆ  தொழுகை பள்ளியிலா?  வீட்டிலா? பொதுவான வேதனை வரும்போது நல்லவர்களையும் சேர்த்தே அது பாதிக்கும் ……. அமல்களின் சிறப்புகள்… சத்தியத்தை சொல்வது ஜிஹாத்! இஸ்லாம் கொண்டுவந்த முதல் மாற்று சட்டம் கிப்லா மாற்றமே! தலையங்கம்! கொரோனா! உலகத்தையே உலுக்கும் நோயாக கொரோனா வலம் வந்து கொண்டிருப்பது இன்னும் முடிந்த பாடில்லை […]