குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்?

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-1 ஒரு முஸ்லிம் அரபியை நேசிப்பவன். அரபியைக் கற்றுக் கொள்ள ஆசைப்படுபவன் என்பதில் நமக்கு ஐயம் இருக்கமுடியாது. முஸ்லிம்கள் அனைவரும் அரபியைக் கற்றுக் கொள்ள முயல வேண்டும். இக்கட்டுரையைக் காரணம் காட்டி, “அரபி கற்றுக் கொள்ளத் தேவையில்லை” என்ற தவறான முடிவுக்கு யாரும் வந்துவிட வேண்டாம். அரபி மொழியைக் காரணம் காட்டி, சமுதாயத்தில் ஏற்றத் தாழ்வையும், பிரிவினையையும் உண்டாக்கி, மார்க்கத்தை வியாபாரமாக்கி, ஒன்றுபட்ட சமுதாயத்தைச் சிதறடித்து, ஒரு சாரார் உலக ஆதாயம் […]

{ 0 comments }

தொடர் ஆரம்பம்    முன்னுரை இறைவனால் இவ்வுலகிற்கு அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் அனைவரும் தங்கள் பிரசார பணியை அல்லாஹ்வுக்காக, மறுமைக்காக மட்டுமே செய்தனர். தங்கள் பணியைக் கொண்டுஇவ்வுலக ஆதாயம் அடைய அவர்கள் முயலவே இல்லை. தூதர்களுக்கெல்லாம் முத்திரையாக-இறுதித் தூதராக இவ்வுலகிற்கு வந்த முஹம்மது(ஸல்) அவர்களும் அல்லாஹ்வுக்காகவே, மறுமைக்காகவே பணி புரிந்தார்கள் தங்கள் பிரசார பணியை வியாபாரமாக்கவில்லை. இவை இறுதி நெறிநூல் குர்ஆனைக் கொண்டு நாம் அறிந்து கொள்ளும் உண்மையாகும்.

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-10 அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: “இபாததுல் வலீ” என்ற அரபி பதத்திற்கு இறைநேசரை வணங்குதல், இறைநேசர் வணங்குதல் என்று இருபொருள் எடுக்கலாம். தமிழ் மொழியில் வேற்றுமை உருபு (ஜகாரம்) பளிச்சென்று வெளியில் தெரிவதால் எந்தக் குழப்பமும் இல்லை. நேசர், நேசர்+ஐ= நேசரை என்று தமிழ் மொழி வித்தியாசங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. அரபி மொழியில் இந்த தெளிவு இல்லை” என்று அவர்கள் எழுதி இருப்பதும் இதனை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது.

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-9 நபிதோழர்களின் நிலை: நபிதோழர்களின் காலத்திலேயே 3:7 வசனம் பற்றிய இந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கள் ஏற்பட்டு விட்டன என்று அவர்கள் எழுதி இருந்தார்கள். அதற்கு ஆதாரமாக இப்னு அப்பஸ்(ரழி) அவர்களின் கருத்தாகவும், இப்னு மஸ்ஊத்(ரழி) அவர்களின் கருத்தாகவும் எடுத்து எழுதி இருந்தார்கள். அவற்றில் எந்த அளவு உண்மை இருக்கிறது என்பதை முதலில் நாம் ஆராய்வோம்.

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-8 அடுத்து 3:7 குர்ஆன் வசனத்தை அரபி இலக்கணப்படி ஆராய்வோம்: எந்த மொழியாக இருந்தாலும் இலக்கண அடிப்படையில் ஒரு வாக்கியம் முற்றுப் பெற எழுவாய், பயனிலை இன்றியமையாததாகும். எனவே நாம் இப்போது 3:7 வசனத்தை எழுவாய் பயனிலை தெரியும் நிலையில் பிரித்து எழுதுவோம்.

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-7  விளக்கத்தை அறிவது என்றால் என்ன? தமிழ் அகராதியில் விளக்கங்காணுதல் என்பதற்கு ஆராய்ந்தறிதல் எனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.  புரியாதிருந்த ஒருவிஷயத்தை சுய ஆய்வுக்குப் பிறகோ அல்லது பிறரது விளக்கத்திற்குப் பிறகோ புரிந்து கொள்ளுவதை “விளங்குதல்” அல்லது “விளக்கத்தை அறிதல்” என்று சொல்லப்படும். அறியாதிருந்த ஒருவிஷயத்தை அறிந்து கொள்ளுவதைக் கூட விளங்குதல் என்று சொல்லப்படுவதில்லை.

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-7  விளக்கத்தை அறிவது என்றால் என்ன? தமிழ் அகராதியில் விளக்கங்காணுதல் என்பதற்கு ஆராய்ந்தறிதல் எனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.  புரியாதிருந்த ஒருவிஷயத்தை சுய ஆய்வுக்குப் பிறகோ அல்லது பிறரது விளக்கத்திற்குப் பிறகோ புரிந்து கொள்ளுவதை “விளங்குதல்” அல்லது “விளக்கத்தை அறிதல்” என்று சொல்லப்படும். அறியாதிருந்த ஒருவிஷயத்தை அறிந்து கொள்ளுவதைக் கூட விளங்குதல் என்று சொல்லப்படுவதில்லை.

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-6  3:7 வசனத்தின் சரியான பொருள்: அவன்தான் (இந்) நெறிநூலை உம்மீது இறக்கினான். இதில் தீர்க்கமான (ஒரே பொருள்)வசனங்கள் இருக்கின்றன. இவைதான் இவ்வேதத்தின் அடிப்படையாகும். மேலும் எஞ்சியவை பல்பொருள் பெறத்தக்கவை (தீர்க்கமற்றவை)யாகும். எவர்களுடைய உள்ளங்களில் கோணல் (வழிகேடு) இருக்கிறதோ அவர்கள் குழப்பங்களை நாடு, பல பொருள் வசனங்களின் முடிவுகளைத்தேடி அவற்றைப் பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால் இவற்றின் உண்மைக் கருத்துக்களை (முடிவு-Final Verdict) அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறெவரும் அறியார். அறிவில் தேர்ந்தவர்களோ “நாங்கள் இவற்றில் […]

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-5 அரபி இலக்கண இலக்கியம் அவசியமா? அதற்கு முன்பு, அல்குர்ஆனிலுள்ள முஹ்க்கமாத் வசனங்களை விளங்கிக் கொள்ள அரபி இலக்கண, இலக்கிய பாண்டித்யம் அவசியமே இல்லை. எனவே மார்க்கத்தை விளங்கிக் கொள்ள அவை அவசியமென்று ஒருசாரார் கூறி வருவது மிகவும் தவறான கூற்று என்பதை மீண்டும் நினைவுக்குக் கொண்டு வருகிறோம். காரணம்: முஹ்க்கமாத் வசனங்கள் அனைத்தும் நபி(ஸல்) அவர்களின் நபித்துவ காலமான 23 வருடங்களில் தெளிவாக தத்துவ ரீதியிலும் (Theoretically)  நடைமுறை (Practically) […]

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர்-4  “ஆயத்தும் முத்தஷாபிஹாத்” “ஆயாத்தும் முத்தஷாபிஹாத்” வசனங்கள் பற்றி அல்குர்ஆன் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடுகின்றது.

{ 0 comments }

 குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்?   தொடர்-3  அடுத்து இந்த “முஹ்க்கமாத்” வசனங்களை அறிந்துகொள்ள, அரபி இலக்கண, இலக்கிய பாண்டித்யம் அவசியமா? என்று சிறிது பார்த்துவிட்டு, முத்தஷாபிஹாத்” வசனங்களைப் பற்றி ஆராய்வோம்

{ 0 comments }

குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்பவர் யார்? தொடர் – 2 அடுத்து அரபியில் ஒரே வார்த்தைக்குப் பல பொருள்கள் உண்டு. வசனங்களிலும் பல பொருள் பெற இடமுண்டு. இது பற்றிய தெளிவான ஞானமில்லாதவர்கள் குர்ஆனை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது என்றும் கூறி வருகின்றனர். இதுவும் மக்களை குர்ஆனை விட்டும் திசை திருப்பும் ஒரு முயற்சியே ஆகும். இந்த நிலை அரபி மொழிக்கு மட்டுமல்ல உலகிலுள்ள எல்லா மொழிகளிலும் இப்படிப்பட்ட நிலைகளைப் பார்க்கலாம். பொதுவாக மொழிகளுக்குரிய இந்த தடுமாற்றங்களை குர்ஆன் […]

{ 0 comments }