1988 மே

ரமழான் 1408 – மே 1988 “” நபி வழியில் நம் பெருநாள் ”  ( ஈதுல் பித்ர் ) “” ஹம்துல்லாஹ் ஜமலி ” மாதம் ஒரு பண்டிகை நாள். ஊருக்கொரு திருநாள்.  ஒவ்வொரு  குடும்பத்திற்கும்  அவரவர் நேசிக்கும். அவுலீயாக்களுக்கொரு (உர்சு)பெருநாள் என பற்பல பெரு நாட்களை கொண்டாடி வரும் இன்றைய முஸ்லிம்களுக்கு நமது அருமை நபி (ஸல்) காட்டிச் சென்ற பெருநாட்கள் எவை  என்பதனையும் அதனை எவ்விதம் சிறபிக்க வேண்டுமென்பதையும் தெளிவாக்குவதே இக்கட்டுரை. லைலத்துல் […]