2003 ஜனவரி

அபூ அப்தில்லாஹ் கம்யூனிசம், கேப்பிடலிசம், செக்யூரலிசம் போன்ற சொற்றொடர்களை அடிக்கடி நாம் கேட்டு வருகிறோம். ஆனால் “”புரோகிதரிசம்” என்று புதிதாக ஒன்றைக் கூறுகிறீர்களே? என்று சில சகோதரர்களின் உள்ளங்களில் ஐயம் எழலாம். ஆம்! உண்மைதான், இப்போது “புரோகிதரிசம்’ பற்றி மக் களுக்குத் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எப்படி கம்யூனிசம்-பொதுவுடைமைக் கொள்கை, கேட்பிட்டலிசம் முதலாளித்துவக் கொள்கை, செக் யூரலிசம்-சமய சார்பிலாக் கொள்கை என ஒவ்வொன்றும் தனித்தனிக் கொள்கை கோட்பாடுகளுடன் நடைமுறையில் இருக்கின்றனவோ அவை போலவே இந்த […]