2008 மார்ச்

உலகில் ஃபித்னா-குழப்பம் விளைவிப்பது யார்? இப்னு கதீஜா தங்களை மார்க்கம் அறிந்த மேதைகள், மக்களிடையே மார்க்கத்்தை நலினமாக, ஹிக்மத்தாக எடுத்து வைக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் என நினைத்துக் கொண்டு, மார்க்கப்பணி, அழைப்புப்பணி கட்டாயக்கடமை; அதை செய்யாது வெற்றி இல்லை என்று கூறும் அறிஞர்கள் இது தான் சத்தியம்-நேர்வழி-உண்மை என்று உறுதியாக தெரிந்தப் பின்னரும் அதை மக்களிடையே உரத்துச் சொல்ல தயங்குகிறார்கள்; பின் வாங்குகிறார்கள். அதற்கு அவர்க்ள கூறும் காரணம், அல்லாஹ் அல்குர்ஆன் பகரா 2:191-ல் பித்னா-குழப்பம் செய்வது […]

{ 0 comments }

இமாம்களின் வழிகாட்டல் தெளிவானது!

{ 0 comments }

மாதம் பிறப்பதை கண்ணால் பார்ப்பதா?  அறிவால் பார்ப்பதா?

{ 0 comments }

பொதுவான ஒரு நிலை என்னவென்றால் எந்த ஒன்றைப் பற்றியும் உண்டு என்ற நிலைக்குப் பிறகுதான் இல்லை என்ற நிலை தோன்ற முடியும். இல்லாத ஒன்றை இல்லை என்று கற்பனை செய்ய முடியாது. அரிசி தமிழக மக்களின் பிரதான உணவு; அத்தியாவசியத் தேவை, அதனால் தான் மனித நேயமற்ற அரக்க குணம் கொண்ட வியாபாரிகள் அதில் கல்லைக் கலந்து கல்லைம் அரிசியாக்குகின்றனர். மக்களுக்குத் தேவையில்லாத ஒன்றை கலப்படம் செய்து ஆதாயம் அடைய முடியாது. மக்களுக்குத் தேவையானவற்றில் தான் கலப்படம் […]

{ 0 comments }

இறைவழியைப் பற்றிப் பிடித்து ஒழுகும் மக்கள் வாழும் இடங்களில் அமைதியும் பாதுகாப்பும் நிலவும்.

{ 0 comments }

ஜனநாயகக் கேலிக் கூத்து!

{ 0 comments }

விமர்சனங்கள்! விளக்கங்கள்!!

{ 0 comments }