2010 மார்ச்

விமர்சனங்கள் ! விளக்கங்கள்!!  ஏகத்துவம் மாத இதழ் பிப்ரவரி 2010 பக்கம் 41-ல் இணை கற்பிக்கும் இமாமைப் பின்பற்றலாமா? என்ற தலைப்பில் பின்பற்றக் கூடாது என்று வலியுறுத்தி 16 பக்கங்களை நிரப்பி இருக்கிறார்களே? சரியா?

{ 0 comments }

விமர்சனங்கள் ! விளக்கங்கள்!!  ஏகத்துவம் மாத இதழ் பிப்ரவரி 2010 பக்கம் 41-ல் இணை கற்பிக்கும் இமாமைப் பின்பற்றலாமா? என்ற தலைப்பில் பின்பற்றக் கூடாது என்று வலியுறுத்தி 16 பக்கங்களை நிரப்பி இருக்கிறார்களே? சரியா?

{ 0 comments }

 தீனை நிலைநாட்டுங்கள்! (இயக்கங்களாக) பிரிந்து விடாதீர்கள்!! 42:13

நடைமுறையில் உள்ள மிக மோசமான துஆவும் அதன் பொருளும்

{ 0 comments }

ஏழையின் சிரிப்பில்!     M.S..கமாலுத்தீன்,  பெங்களூர்  “குடி உயர கோல் உயரும்  கோல் உயர குடி உயரும்” -ஒளவையார்

{ 0 comments }

  மாண்புமிகு முதல்வரின் முக்கிய கவனத்திற்கு!

{ 0 comments }

உங்கள் தேர்வு! (கோபம்) ரஹ் அலி, M.S.D..உடன்குடி 

{ 0 comments }

விமர்சனம் : நீங்கள் நவம்பர் 2009 பக்கம் 15-ல் இந்தியாவில் தெரிந்த சூரிய கிரகணத் தொழுகையை உலகில் அனைவரும் தொழுவார்களா? என 03.06.09 உணர்வு இதழ் பக்கம் 13-ல் வினாத் தொடுத்துள்ளது பற்றிய விமர்சனத்திற்குப் பதில் அளிக்கும் போது,

{ 0 comments }